Aansprakelijkheid

IPT - VAPZ

Arbeidsongevallen

Gewaarborgd inkomen

Rechtsbijstand

Verzekeringen voor zelfstandigen en KMO

U bent zelfstandige of bedrijfsleider. Uw professionalisme investeert u in al uw activiteiten, en dus bent u ook veeleisend op het vlak van risicobeheer. Ontdek onze verzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s en zorg dat u zich kunt focussen op uw bedrijf. Wij verzorgen al uw verzekeringsnoden.

kmo verzekeringen zelfstandigen

VDC Boom: Expert in verzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s.

De complexiteit van uw verzekeringssituatie is afhankelijk van vele parameters, waaronder niet in het minst het type van activiteit. Stelt u bovendien personeel tewerk, dan krijgt u te maken met bijkomende aspecten zoals de integratie van groeps- en hospitalisatieverzekering in de verloning van uw medewerkers. Uw verzekeringssituatie in haar geheel bekijken en optimaliseren, is dus een hele klus.

Om op al die vragen een adequaat antwoord te vinden, is het helemaal niet nodig dat u zichzelf omschoolt tot verzekeringsspecialist. Het volstaat dat u een aansprekingspunt vindt in een iemand, die net zoals uzelf een professional is in zijn vakgebied.

Hebt u daarenboven behoefte aan iemand die redeneert vanuit de praktijk van uw bedrijf, en die zich als een onafhankelijke deskundige positioneert in de markt, dan volstaat het dat u ons contacteert voor een eerste vrijblijvend contact.

Icoon aansprakelijkheid zelfstandigen

Aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen

De aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen, vaak aangeduid als ‘BA Uitbating’, is van essentieel belang voor elke ondernemer. Het dekt schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van de uitgeoefende activiteit.

De meest voorkomende deelwaarborgen omvatten lichamelijke schade, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade, elk met een bepaald maximum bedrag.

Als ondernemer kan u niet voorzichtig genoeg zijn. Ongevallen gebeuren en kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Zonder een adequate aansprakelijkheidsverzekering kan een enkel incident het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. De aansprakelijkheidsverzekering helpt deze risico’s te beheren en biedt u de gemoedsrust die nodig is om uw bedrijf succesvol te leiden.

  Inzicht in de aansprakelijkheidsverzekering: Waarborgen, risico's en juridische ondersteuning

  Het is vaak zo dat vertrouwde objecten tot een bepaald bedrag ook verzekerd zijn. Bij materiële (niet lichamelijke) schade aan derden geldt gewoonlijk een eigen risico, wat doorgaans als een percentage van de schade wordt uitgedrukt, met een minimum- en maximumlimiet per schadegeval.

  Daarnaast mogen de waarborgen voor Beroepsaansprakelijkheid en Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) na levering niet over het hoofd worden gezien, aangezien ze voor diverse activiteiten van cruciaal belang kunnen zijn.

  Veel verzekeringspolissen bieden ook rechtsbijstand als een deelwaarborg. Het doel hiervan is juridische ondersteuning te bieden (bijvoorbeeld in de vorm van vergoeding van advocaatkosten) in geval van een geschil, zoals een debat of onterechte aansprakelijkheid.

  Bovenop de traditionele rechtsbijstand, die tot een in de polis vastgelegd maximumbedrag wordt verstrekt, kan ook de insolventie van derden worden verzekerd. Er is ook een gespecialiseerde, afzonderlijke verzekeringspolis voor rechtsbijstand die de meest uitgebreide dekking biedt.

  Uiteenlopende factoren voor uw verzekeringspremie

  De premie voor uw verzekering wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de duur van de verzekering (vast of onbepaald), de omzet, het aantal verzekerde personen, de waarborgen, vrijstellingen en nog veel meer.

  icoon pensioensparen

  IPT / VAPZ verzekeringen voor zelfstandigen en echtgenoten

  Met een VAPZ, dat u als zelfstandige, meewerkende echtgenoot of zelfstandige bedrijfsleider voor uzelf afsluit, zorgt u voor een aanvullend pensioen en bereidt u vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor.

  Wat zijn nu de voordelen van een VAPZ?

  1. Zonder zorgen met pensioen
  2. Vrije keuze van het gespaarde kapitaal
  3. Sociaal voordeel
  4. Fiscaal voordeel
  5. Betalingen op uw eigen tempo
  6. Ook de meewerkende partner komt hiervoor in aanmerking
  7. “Bijna” geen belastingen op het einde van de looptijd.

  Waarom kiezen voor een IPT?

  Met een IPT, die uw onderneming voor u – als zelfstandige bedrijfsleider – afsluit, zorgt zij voor uw pensioen en bereidt zij vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor. Dit terwijl de fiscale voordelen voor haar worden geoptimaliseerd.

  • Uw vennootschap zorgt voor uw pensioen.
  • U bent de rechtstreekse begunstigde.
  • Beperkte belastingen bij pensionering.

  Vermits deze polissen een berekening naar ieders behoefte inhoudt nodigen wij u graag uit op ons kantoor voor de bespreking van dit contract.

  icoon werkongevallen verzekeringen zelfstandigen

  Arbeidsonogevallenverzekering

  Men kan niet altijd alles zelf doen. Een werkgever is automatisch aansprakelijk voor alle ongevallen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk van de personen die tegen betaling voor hem/haar werken.

  De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijke verplichting voor elke werkgever die personeel in dienst heeft. Zowel voor permanent als voor tijdelijk of gelegenheidspersoneel. Dus ook voor uw poetsvrouw thuis!

  De arbeidsongevallenverzekering onder de loep

  • De arbeidsongeschiktheid (tijdelijke ongeschiktheid en blijvende ongeschiktheid)
  • De medische kosten
  • Het overlijden

  Morele schade en de schade aan goederen komen niet in aanmerking.

  Het stelsel is van toepassing op iedere werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst (bedienden en arbeiders, bezoldigde bedrijfsleider, dienstboden), de leerjongens onder contract, de uitzendkrachten, RSZ-onderworpen studenten, de theaterartiesten…

  Verder vergeten we ook niet de niet aan de RSZ onderworpen dienstboden, de studenten die max. een maand werken in de zomervakantie (niet RSZ-onderworpen)…

  Volgende vallen buiten het toepassingsgebied van de wet: vrijwilligers, handelaars, zaakvoerders, werklozen, beoefenaars van een vrij beroep.

  Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, activiteit van de onderneming (of de afweging van de verschillende activiteiten per deelgroep), waarborgen (wettelijk minimum of ook bovenwettelijk).

  Icoon leningen

  Een verzekering gewaarborgd inkomen? Een MUST voor elke zelfstandige!

  40% of meer van u inkomen kunt u verliezen door ongeval of ziekte.

  Heeft u al een financieel vangnet klaar? Verzeker uw inkomen en het voortbestaan van uw zaak.

  Een gewaarborgd inkomen biedt zekerheid

  Wanneer u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt door ongeval of ziekte, ligt de wettelijke uitkering laag. Vanaf de 2de maand ontvangt u een vervangingsinkomen van maximaal € 1200 BRUTO! Daarvan moet u zelf leven, uw vaste kosten dekken, uw hypotheek aflossen…

  Arbeidsongeschiktheid of zware ziekte kan iedereen overkomen. Studies hebben aangetoond dat een zelfstandige jonger dan 35 jaar, 33% kans heeft om minimaal één keer gedurende ten minste 6 maanden niet te kunnen werken. Heeft u er al bij stilgestaan welke gevolgen dat heeft voor u en uw zaak?

  HET GEWAARBORGD INKOMEN VERZEKERT UW INKOMSTEN EN DE VASTE KOSTEN VERBONDEN AAN UW BEROEP.

  Icoon Rechtsbijstand verzekeringen zelfstandigen

  U heeft rechten…

  Maar vaak maakt u er geen gebruik van uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden.

  Uw rechten verdedigen is erg duur: advocaat, expert, gerechtsdeurwaarder, gerechtskosten, enz. Dat gaat doorwegen. Er bestaan oplossingen die het gerecht ook in uw bereik brengen bij gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars.

  Uw rechtsbijstand verdedigt als bondgenoot.

  Bij een juridisch conflict of geschil raadplegen we uw rechtsbijstandsverzekering en maken het volledige dossier over. De gespecialiseerde juristen onderzoeken uw dossier en geven advies. We streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. Indien een procedure voor de rechtbank noodzakelijk is, dan schakelt uw verzekering een advocaat van uw keuze in.

  De verzekeringsmaatschappij betaalt de erelonen en gerechtskosten.

  Soorten rechtsbijstand

  Er bestaan oplossingen voor voertuigen, het privéleven en de beroepsactiviteiten. Van basisdekking tot meest volledige oplossingen. Standaard en maatwerk.

  Belangrijk vinden we onafhankelijke rechtsbijstand die door volledig autonoom beheer geen belangenconflicten mogelijk maakt. Onze leveranciers hebben gespecialiseerde en ervaren juristen en kunnen beroep doen op goede structuren.

  We willen onze klanten steeds kwaliteitspolissen aanbieden, zonder verrassende uitsluitingen. Zo niet, kan u als klant niet voldoende terugvallen en rekenen op correcte rechtsbijstand bij een juridisch conflict.

  Kwaliteit en prijs staan ook in een juiste verhouding: niet enkel de prijs telt, maar ook de geboden waarborgen en hun juiste inhoud.

  Het belang van verzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s

  Verzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s zijn cruciaal voor het overleven en groeien van uw onderneming. Een van de meest belangrijke verzekeringen is de aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen. Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schadeclaims die het resultaat zijn van ongevallen die zich tijdens uw werkzaamheden voordoen.

  Deze verzekeringen voor zelfstandigen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering, zijn essentieel voor het risicobeheer van uw onderneming. Als ervaren professionals in dit vakgebied staan we klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het kiezen van de juiste verzekeringen voor uw bedrijf. Neem vandaag nog contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek. Ook voor informatie over verzekeringen voor particulieren, waaronder de familiale verzekering, kunt u bij ons terecht.

  Verzeker uw toekomst met onze aansprakelijkheidsverzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s

  Het begrijpen van het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen is een cruciale stap in het veiligstellen van de toekomst van uw bedrijf. Als u met klanten werkt, dan weet u dat er altijd een mogelijkheid is dat er iets misgaat. En als dat gebeurt, kan de financiële impact aanzienlijk zijn.

  Dat is waar de aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen in het spel komt: het biedt dekking voor de schade die kan voortvloeien uit zaken als nalatigheid, fouten of ongevallen die in verband met uw bedrijf plaatsvinden.

  Het kiezen van de juiste aansprakelijkheidsverzekering is complex. Onze deskundige adviseurs staan klaar om u door het proces te leiden. Zij helpen u een polis te vinden die past bij uw unieke behoeften en risico’s. Meer informatie over welke verzekeringen u moet afsluiten als zelfstandige vindt u op de website van Wikifin of op economie.fgov.be.

  Diverse verzekeringen voor zelfstandigen en kmo’s

  Gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongevallen

  Ondernemers kunnen ook voordeel halen uit andere verzekeringen zoals een verzekering gewaarborgd inkomen. Als zelfstandige zijn uw inkomen en het voortbestaan van uw zaak rechtstreeks verbonden aan uw vermogen om te werken.

  In het geval van een ongeval of een ernstige ziekte kan het verlies van inkomen aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel uw persoonlijk leven als uw bedrijf. Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een oplossing voor dit risico en zorgt voor een vervangingsinkomen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid.

  Rechtsbijstandverzekering voor extra gemoedsrust

  Rechtsbijstandsverzekering kan ook een waardevolle aanvulling zijn op uw bedrijfsverzekeringen. Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies en vertegenwoordiging in het geval van een geschil, waardoor u uw rechten kunt uitoefenen zonder de stress van hoge juridische kosten.

  Of u nu een geschil heeft met een klant, een leverancier of een andere partij, een rechtsbijstandsverzekering kan u de ondersteuning bieden die u nodig heeft.

  Naast deze specifieke verzekeringen bieden we ook een reeks andere verzekeringen aan die afgestemd kunnen worden op de behoeften van uw bedrijf, zoals verzekeringen voor bedrijfsvoertuigen, bedrijfspanden en bedrijfsschade.

  Een verzekeringspakket dat echt bij u past

  Ons doel is om een verzekeringspakket te creëren dat u volledige gemoedsrust biedt, zodat u zich kunt concentreren op wat u het beste doet – het runnen van uw bedrijf.

  Ons team staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te helpen bij het selecteren van de juiste verzekeringen voor zelfstandigen. Ons streven is om de complexiteit van verzekeringen te verminderen en ervoor te zorgen dat u volledig begrijpt hoe uw verzekeringen u en uw bedrijf beschermen.

  Contacteer ons voor een gratis offerte op maat of spring eens binnen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken en u te helpen uw bedrijf te beschermen.

  Axa Banner 'Never Stop Exploring'

  Contacteer ons:

  U kunt ons vlot bereiken via ons contactformulier. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen omtrent verzekeringen, leningen en beleggingen. Zowel potentiële als reeds bestaande klanten kunnen een snel antwoord verwachten.

  U kunt ons ook altijd bereiken via telefoon voor dringende zaken.

  Adres

  Grote Markt 21, 2850 Boom

  k

  FSMA-nummer

  61278

  Bel ons

   03/846.04.60

  Openingsuren

  Maandag tot en met vrijdag:
  09.00u - 12.30u
  14.00u - 17.00u
  Na 17u: Op afspraak
  Zaterdag: Op afspraak