Aansprakelijkheid

IPT - VAPZ

Arbeidsongevallen

Gewaarborgd inkomen

Rechtsbijstand

Verzekeringen voor zelfstandigen en KMO

Een foto van 4 poppetjes die samen aan het overleggen zijn.

U bent zelfstandige of bedrijfsleider. Uw professionalisme investeert u in al uw activiteiten, en dus bent u ook veeleisend op het vlak van risicobeheer.

De complexiteit van uw verzekeringssituatie is afhankelijk van vele parameters, waaronder niet in het minst het type van activiteit. Stelt u bovendien personeel tewerk, dan krijgt u te maken met bijkomende aspecten zoals de integratie van groeps- en hospitalisatieverzekering in de verloning van uw medewerkers. Uw verzekeringssituatie in haar geheel bekijken en optimaliseren, is dus een hele klus.

Om op al die vragen een adequaat antwoord te vinden, is het helemaal niet nodig dat u zichzelf omschoolt tot verzekeringsspecialist. Het volstaat dat u een aansprekingspunt vindt in een iemand, die net zoals uzelf een professional is in zijn vakgebied.

Hebt u daarenboven behoefte aan iemand die redeneert vanuit de praktijk van uw bedrijf, en die zich als een onafhankelijke deskundige positioneert in de markt, dan volstaat het dat u ons contacteert voor een eerste vrijblijvend contact.

We zijn makkelijk bereikbaar via telefoon op het nummer 03/846.04.60.

Via deze website kan u ons ook snel en eenvoudig een vraag stellen.

Icoon aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade veroorzaakt aan derden in de hoedanigheid van de uitgeoefende activiteit is de ‘BA Uitbating’.

Meest voorkomende deelwaarborgen, elk met maximum bedrag:

 • Lichamelijke schade
 • Stoffelijke schade
 • Immateriële gevolgschade

Verder lezen

Ook toevertrouwde voorwerpen zijn dikwijls mee verzekerd tot bepaald bedrag. Op de stoffelijke schade (niet lichamelijke) schade aan derden is een vrijstelling van toepassing, meestal uitgedrukt in % schade, met een minimum en een maximum per schadegeval.

De waarborgen Beroepsaansprakelijkheid en BA na levering zijn voor verschillende activiteiten ook te belangrijk om niet bij stil te staan.

In de meeste verzekeringspolissen wordt ook een waarborg rechtsbijstand voorzien. Deze deelwaarborg(en) hebben als bedoeling juridische bijstand te geven (o.a. terugbetaling kosten advocaat) bij een eventueel geschil (bijv. discussie, ten onrechte ‘aangevallen’, …)

Naast de klassieke rechtsbijstand (tot in polis voorzien maximumbedrag) kan ook het onvermogen van derden verzekerd worden, e.d…

Gespecialiseerde aparte verzekeringspolis voor het luik Rechtsbijstand biedt de ruimste waarborgen.

Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, waarborgen, vrijstellingen, …

icoon pensioensparen

IPT / VAPZ

U wilt als zelfstandige uw huidige levensstandaard behouden en zeker wanneer u van uw welverdiend pensioen geniet.

Met een VAPZ, dat u als zelfstandige, meewerkende echtgenoot of zelfstandige bedrijfsleider voor uzelf afsluit, zorgt u voor een aanvullend pensioen en bereidt u vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor.

Uw fiscale voordelen worden tevens geoptimaliseerd.

Verder lezen

Wat zijn nu de voordelen van een VAPZ?

 1. Zonder zorgen met pensioen
 2. Vrije keuze van het gespaarde kapitaal
 3. Sociaal voordeel
 4. Fiscaal voordeel
 5. Betalingen op uw eigen tempo
 6. Ook de meewerkende partner komt hiervoor in aanmerking
 7. “Bijna” geen belastingen op het einde van de looptijd.

Met een IPT, die uw onderneming voor u – als zelfstandige bedrijfsleider – afsluit, zorgt zij voor uw pensioen en bereidt zij vanaf vandaag op een eenvoudige manier uw financiële toekomst voor. Dit terwijl de fiscale voordelen voor haar worden geoptimaliseerd .

Waarom een IPT?

 1. Uw vennootschap zorgt voor uw pensioen.
 2. U bent de rechtstreekse begunstigde
 3. Beperkte belastingen bij pensionering

Vermits deze polissen een berekening naar ieders behoefte inhoud nodige wij u graag uit op ons kantoor voor de bespreking van dit contract.

icoon werkongevallen

Arbeidsongevallen

Men kan niet altijd alles zelf doen. Een werkgever is autmatisch aansprakelijk voor alle ongevallen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk van de personen die tegen betaling voor hem/haar werken.

De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijke verplichting voor elke werkgever die personeel in dienst heeft. Zowel voor permanent als voor tijdelijk of gelegenheidspersoneel. Dus ook voor uw poetsvrouw thuis!

Verder lezen

De verzekering “arbeidsongevallen” dekt:

 • De arbeidsongeschiktheid (tijdelijke ongeschiktheid en blijvende ongeschiktheid)
 • De medische kosten
 • Het overlijden

Morele schade en de schade aan goederen komen niet in aanmerking.

Het stelsel is van toepassing op iedere werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst (bedienden en arbeiders, bezoldigde bedrijfsleider, dienstboden), de leerjongens onder contract, de uitzendkrachten, RSZ-onderworpen studenten, de theaterartiesten…

Verder vergeten we ook niet de niet aan de RSZ onderworpen dienstboden, de studenten die max. een maand werken in de zomervakantie (niet RSZ-onderworpen), …

Vallen buiten het toepassingsgebied van de wet: vrijwilligers, handelaars, zaakvoerders, werklozen, beoefenaars van een vrij beroep.

Tarief-bepalende elementen zijn: duurtijd van de verzekering (bepaald, onbepaald), omzet, aantal verzekerde personen, activiteit van de onderneming (of de afweging van de verschillende activiteiten per deelgroep), waarborgen (wettelijk minimum of ook bovenwettelijk).

Icoon leningen

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen? Een MUST voor elke zelfstandige!

40% of meer van u inkomen kan u verliezen door ongeval of ziekte.

Heeft u al een financieel vangnet klaar? Verzeker uw inkomen en het voortbestaan van uw zaak.

Verder lezen

Wanneer u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt door ongeval of ziekte, ligt de wettelijke uitkering laag. Vanaf de 2de maand ontvangt u een vervangingsinkomen van maximaal € 1200 BRUTO! Daarvan moet u zelf leven, uw vaste kosten dekken, uw hypotheek aflossen, …..

Arbeidsongeschiktheid of zware ziekte kan iedereen overkomen. Studies hebben aangetoond dat een zelfstandige jonger dan 35 jaar, 33% kans heeft om minimaal één keer gedurende ten minsten 6 maanden niet te kunnen werken. Heeft u er al bij stilgestaan welke gevolgen dat heeft voor u en uw zaak?

HET GEWAARBORGD INKOMEN VERZEKERT UW INKOMSTEN EN DE VASTE KOSTEN VERBONDEN AAN UW BEROEP.

Icoon Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

U heeft rechten…

Maar vaak maakt u er geen gebruik van uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich moet wenden.

Uw rechten verdedigen is erg duur: advocaat, expert, gerechtsdeurwaarder, gerechtskosten, enz. Dat gaat doorwegen. Er bestaan oplossingen die het gerecht ook in uw bereik brengen bij gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars.

Verder lezen

Uw rechtsbijstand verdedigt als bondgenoot.

Bij een juridisch conflict of geschil raadplegen we uw rechtsbijstandsverzekering en maken het volledig dossier over. De gespecialiseerde juristen onderzoeken uw dossier en geven advies. We streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. Indien een procedure voor de rechtbank noodzakelijk is, dan schakelt uw verzekering een advocaat van uw keuze in.

De verzekeringsmaatschappij betaalt de erelonen en gerechtskosten.

Soorten rechtsbijstand.

Er bestaan oplossingen voor voertuigen, het privéleven en de beroepsactiviteiten. Van basisdekking tot meest volledige oplossingen. Standaard en maatwerk.

Belangrijk vinden we onafhankelijke rechtsbijstand die door volledig autonoom beheer geen belangenconflicten mogelijk maakt. Onze leveranciers hebben gespecialiseerde en ervaren juristen en kunnen beroep doen op goede structuren.

We willen onze klanten steeds kwaliteitspolissen aanbieden, zonder verrassende uitsluitingen. Zo niet, kan u als klant niet voldoende terugvallen en rekenen op correcte rechtsbijstand bij een juridisch conflict.

Kwaliteit en prijs staan ook in een juiste verhouding: niet enkel de prijs telt, maar ook de geboden waarborgen en hun juiste inhoud.

Axa Banner 'Never Stop Exploring'

Contacteer ons:

U kunt ons vlot bereiken via ons contactformulier. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen omtrent verzekeringen, leningen en beleggingen. Zowel potentiële als reeds bestaande klanten kunnen een snel antwoord verwachten.

U kunt ons ook altijd bereiken via telefoon voor dringende zaken.

Adres

Grote Markt 21, 2850 Boom

k

FSMA-nummer

61278

Bel ons

 03/846.04.60

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag:
09.00u - 12.30u
14.00u - 17.00u
Na 17u: Op afspraak
Zaterdag: Op afspraak